Czy ktoś jeszcze wierzy w świecką szkołę?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Art. 53.

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Czytaj dalej

Reklamy

Życie w kredycie

Postanowiłam sobie przeczytać książkę Agnieszki Zydroń „Życie na kredycie”. Ktoś mógłby powiedzieć: Rychło w czas, gdyż sama od roku spłacam kredyt mieszkaniowy i właściwie wszystko, co powinnam wiedzieć o kredycie to powinnam wiedzieć o nim rok temu, a nie teraz. Ale prawdę mówiąc książka nie jest dla mnie w żadne sposób odkrywcza i nie dowiedziałam Sieniczno, czego nie wiedziałabym wtedy, gdy postanowiłam sobie zrobić tak obłędny prezent na dzień dziecka (tak, właśnie na 1.06), który starczy mi na kilkadziesiąt lat. Czytaj dalej