MPK – Mogę Przejawiać Krytykę

Ludzie, którzy na co dzień nie jeżdżą komunikacja miejską, mogą czuć się zdezorientowani, gdy pewnego razu przyjdzie im z jej usług skorzystać. Dzieje się tak dlatego, że prężnie postępujące zmiany w jej zakresie mogą każdego wprawić w osłupienie. Zmieniają sie trasy linii, które od lat były niezmienne. Znikają jedne połączenia, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne, które przeczą zdrowemu rozsądkowi. Rozmontowywane są fragmenty torowisk, które okazują się całkiem przydatne niedługo po tym, kładzie się nowe tory w miejscu, w którym stan obecnych tego jeszcze nie wymaga, zupełnie nie interesując sie tymi trasami, na których poziom wygięcia torów gwarantuje jazdę na niektórych odcinkach z prędkością pół km/h. Czytaj dalej

Reklamy

Mistyczne 9 minut

Chciałam napisać o pojawiających się w Łodzi buspasach. Nie pojawiają się one jakoś totalnie, nie opanowują przestrzeni miejskiej i daleko im do grzybów po deszczu, ale okazało się, że każdy taki buspas jest  tematem wielu rozmów, roztrząsany jest przez zwolenników i przeciwników na wszelkich polach i dyskusje dotyczące tego elementu jezdni prowadzone są na tak wielu płaszczyznach, że w sumie już nie ma co o tym napisać. Jak ktoś chciałby wiedzieć, co myślę i czuję, to zgadzam siew całej rozciągłości z innym tekstem na ten temat i nie będę rozważań powtarzać:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/880583,czy-to-jest-wojna-z-buspasami-czy-naszymi-rodzinami,id,t.html Czytaj dalej